#Meisje dachutniet

Hoe om te gaan met mediagebruik?

Weet u hoe om te gaan met mediagebruik?

Meisje dachutniet weet er alles van. We kunnen als samenleving niet meer zonder interactieve, mobiele media, we zijn “Beyond turn it off”. Maar voor ouders betekent dat tegenwoordig, dat ze meer vragen en onzekerheden hebben over de combi kind-beeldscherm. Het NJi als kenniscentrum rond opvoeden en opgroeien en Solcon als aanbieder van veilig internet/media slaan de handen ineen om ouders te ondersteunen.

Doordat media zo intensief verweven zijn in het alledaags bestaan van zowel kinderen als ouders verandert de relatie tussen beide. Ouders zijn niet langer alleen degenen die alles weten en hun levenskennis aan kinderen kunnen overdragen. Kinderen hebben tegenwoordig ook hun eigen inbreng en kunnen op sommige aspecten meer mediawijs zijn dan hun ouders. Ze hebben althans vaak meer ervaring met technieken en zijn meer geneigd om nieuwe kansen uit te proberen. dat betekent overigens geenszins dat ouders er niet meer toe doen. Integendeel, als het aankomt op wat media op de lange duur kunnen betekenen zijn veel kinderen nog niet helemaal mediawijs. Ouders blijven belangrijke ondersteuners voor kinderen om ze te helpen consequenties te overzien of keuzes te maken.

De omgedraaide wereld als insteek

Wat als we de rollen nu eens omdraaien en de volwassenen neerzetten als lijdend voorwerp van verkeerd mediagebruik en een kind hen laten vertellen hoe de realiteit eruit ziet? Dat zou ons direct een perfect alibi geven om humor te kunnen gebruiken om deze boodschap te brengen in plaats van de (gangbare) serieuze ondertoon die nu vooral te zien is in dit soort filmpjes. Het videoconcept #meisje dachutniet prikkelt de bewustwording en vergroot de kennis en vaardigheden van zowel ouders als kinderen op gebied van mediagebruik. Door de getoonde praktische ervaringen en tips over actuele thema’s zullen kinderen en volwassenen zich vrijer en veiliger op internet begeven. Door de combinatie van grappige scherpe dialogen en cartooneske geluidjes blijven de kijkers (kinderen en volwassenen) van begin tot einde geboeid. De films zullen door de keuze van het concept onderling door kinderen/ouders intensief gedeeld en besproken worden, hetgeen vragen en knelpunten op gebied van mediawijsheid zal normaliseren.

Dus daarom

presenteren Solcon en NJi: #Meisje dachutniet. #Meisje dachutniet is een vrolijk bijdehandje van ca. 12 jaar. Ze is het stralend middelpunt van een gezellig gezin van drie. Samen met een van haar ouders speelt zij de hoofdrol in de films. Door hun naïviteit en onhandigheid gaan er vaak dingen mis, vooral als het het gebruik van digitale media betreft. Of het nu het openen van valse e-mails betreft of het versturen van spannende foto’s, een van de ouders brengt zichzelf altijd weer in de problemen door zijn of haar naïviteit. Gelukkig is #meisje dachutniet altijd weer net op tijd om de ouders op een ludieke manier te confronteren met hun eigen naïviteit en dommigheid. Ze laat op een prikkelende, humoristische manier zien wat voor gevolgen hun actie gehad zou hebben, maar laat ook op een heldere manier zien hoe ze de geschetste situatie in het vervolg kunnen vermijden door het geven van duidelijke tips en tricks.

Bekijk alle afleveringen van #meisje dachutniet.


Solcon: Vanuit Internetprovider Solcon geeft het concept #meisje dachutniet mede invulling aan de missie en visie: “Het voor iedereen toegankelijk maken van een veiliger en beheersbaar internet. Dit door het bieden van kennis en tools op gebied van veiliger en beheersbaar internet.” Solcon wil mede met dit project invulling geven aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om iedereen in Nederland toegang te bieden tot veiliger internet.

Het NJi: Het concept #meisje dachutniet bouwt voort op de Toolbox Mediaopvoeding van Het Nederlands Jeugdinstituut. Het NJi heeft behoefte aan visuele, laagdrempelige, interactieve content om de adviezen en tips uit de Toolbox te verrijken en de te bereiken doelgroep te verbreden.