Wat is spam en hoe kom ik er van af?

Wat is spam?

Spam is een grote hoeveelheid e-mailberichten, die wordt verstuurd naar e-mailadressen van mensen die er niet voor hebben gekozen om deze mail te ontvangen. Meestal bevat spam reclame voor allerlei producten. Soms gaat het ook om dubieuze zaken zoals programma’s om snel rijk te worden met weinig inspanning of uitnodigingen om porno-sites te bezoeken.

Spam is voor de afzender een goedkope manier om veel mensen te bereiken, maar de ontvanger moet vaak wel kosten maken, al is het maar omdat de telefoontikken doorgaan tijdens het binnenhalen van de berichten. Daarnaast draaien providers en carriers op voor de kosten van de bandbreedte. Om spam te kunnen versturen hebben de afzenders twee dingen nodig:

  1. Een lijst van e-maildressen waar ze hun e-mail naar toe willen sturen
  2. Een mailserver nodig waarmee ze de spam kunnen versturen

Omdat ze liever niet persoonlijk getraceerd willen worden, gebruiken spammers het liefst andermans mailserver… een open relay (lees ook: “Wat is een open relay“). Het woord spam zelf is een afkorting van Spiced Pork And Ham, een goedkoop soort ingeblikt vlees. De term is in gebruik geraakt door een sketch van Monty Python, waarin een groep Vikingers luidruchtig spam aanprijst in een restaurant, dat in vrijwel alle gerechten spam verwerkt.

Hoe voorkom ik dat ik als spammer wordt gezien?

In de basis geldt: scan uw netwerk regelmatig op virussen/spyware en sluit nooit onbekende PC’s aan op uw netwerk.

Wanneer u gebruik maakt van een eigen mailserver, relay dan alleen voor uw eigen domein. Voorkom dat uw mailserver een open relay wordt. U kunt op de volgende website controleren of uw mailserver een open relay is: Mxtoolbox of Mailradar

Voorkom het versturen van grote hoeveelheden e-mails zoals nieuwsbrieven. Vaak wordt u hierdoor als spammer gezien. Wilt u toch veel e-mails in één keer versturen, gebruik hiervoor dan een mailinglist.

Verwijder ten alle tijde test accounts van uw mailserver. Deze accounts worden vaak door spammers misbruikt.

Controleer uw IP-adres op Reverse DNS. U kunt op de volgende website uw IP-adres controleren op een Reverse DNS. Wanneer u geen Reverse DNS heeft kunt u deze via het Serviceweb aanvragen.

Ik wordt als spammer gezien, wat kan ik doen?

Wanneer uw IP-adres op een van deze lijsten voorkomt dient u eerst uw PC, netwerk en mailserver te controleren op de bovenstaande stappen. Wanneer u zeker weet dat deze geen virussen of spyware bevatten en er geen sprake is van open relay dan kunt u uw IP-adres delisten.

Delisting aanvragen

Een delisting vraagt u aan via http://mxtoolbox.com/blacklists.aspx door te klikken op de link achter de melding dat u op één van de lijsten voorkomt.
Solcon beheert deze lijsten niet en kan ook geen delisting voor u aanvragen.

Hoe kom ik er van af?

Het antwoord hierop luidt helaas ‘niet’. U kunt proberen te voorkomen spam te krijgen door voorzichtig te zijn met uw e-mailadres. Daarnaast zijn er programma’s die spam kunnen filteren. Het toepassen van spamfilters is wel lastig, aangezien de kans bestaat dat de filters ook ‘goede’ e-mail wegfilteren.

Solcon biedt aan klanten een gratis spamfilter, dat u per mailbox kunt activeren. Dit kunt u instellen via het Serviceweb. Dit filter wordt voortdurend bijgewerkt en filtert naar onze metingen 80-95% van de spam weg (afhankelijk van de gekozen instelling). Er bestaan ook gratis en betaalde programma’s die spam kunnen tegenhouden. U kunt een aantal van deze programma’s vinden op de volgende plaatsen:

Tenslotte bestaan er gratis diensten op internet die de spam bij de bron proberen aan te pakken, namelijk bij de verzendende mailserver. Dit zijn vaak mailservers die niet goed beveiligd zijn tegen misbruik van buitenaf. Op deze website kunt u terecht om ‘aangifte’ te doen. U dient daar de bron van de mail in te voeren, dus niet alleen de tekst, maar ook de zogenaamde headers. U kunt deze opvragen in uw e-mailprogramma.

Wat is een open relay?

Een open relay is een mailserver die door een onjuiste configuratie e-mail accepteert van buitenaf om deze mail vervolgens door te sturen naar e-mailadressen buiten uw eigen domein. Een goed geconfigureerde mailserver zal alleen maar mail accepteren die gericht is aan uw domein en alleen mail naar buiten sturen die afkomstig is van uw eigen netwerk.

Wat zijn de gevolgen?

In de eerste plaats: als uw server gebruikt wordt door een spammer, gaat er dus ongewenst dataverkeer over uw verbinding. Wanneer u een inbelverbinding gebruikt, zal de verbinding open blijven staan. Er zijn gevallen bekend van servers die zo meerdere dagen online bleven. U betaalt dan de telefoontikken.

Wanneer u een breedband-verbinding hebt, betaalt u geen telefoontikken, maar wordt wel uw verbinding en uw bandbreedte gebruikt. Omdat u altijd online bent, is de kans groot dat steeds meer spammers uw server zullen vinden en gaan misbruiken.

Solcon onderneemt direct maatregelen wanneer er klachten binnenkomen over spam die via één van onze klanten is verstuurd: om de spammer te stoppen, wordt direct alle uitgaande mail van uw server geblokkeerd. Daarnaast nemen wij contact met u op om te melden dat uw server werd misbruikt en dat de uitgaande mail nu wordt geblokkeerd. U dient dan zo snel mogelijk uw configuratie zo aan te passen dat misbruik van de mailserver niet meer mogelijk is. Wanneer u dit hebt gedaan, dient u dit bij Solcon te melden, waarna uitgaande mail weer wordt toegestaan. Solcon zal uw mailserver dan ook testen om te controleren of uw server inderdaad goed is geconfigureerd.

Heeft u verder nog vragen?

  • Hoe komt een spammer aan mijn e-mailadres?

    De spammers komen aan hun e-mailadressen door lijsten met adressen op te kopen. De lijsten worden samengesteld door personen die internet afstruinen op zoek naar e-mailadressen. Denk daarbij aan adressen die op websites worden genoemd, maar ook adressen in nieuwsgroepen worden graag gebruikt.

    Tenslotte bestaat de mogelijkheid dat men uw e-mailadres heeft gekregen door een invulformulier op een website of door de registratie van zogenaamde spyware… ‘gratis’ software die die bij de installatie om uw e-mailadres wordt gevraagd en daarna soms ook nog uw internetgebruik in kaart brengt!

Vijf goede redenen om voor Solcon te kiezen


Totaal ontzorger

Pro actieve hulp bij virus aanval

Solcon heeft dit jaar weer een uitstekend testoordeel internet (7,8) volgens de Consumentenbond.

Één team van aanvraag tot ondersteuning

ISO27001 gecertificeerd. Solcon hecht veel waarde aan informatiebeveiliging