Beveiligde omgeving: Spam

Wat is spam?

U bent afgeschermd van het internet en het netwerk, omdat uw computer spam (ongevraagde e-mails, vaak met reclame) heeft verstuurd. Vaak wordt dit veroorzaakt doordat er een virus op uw computer aanwezig is. De afscherming zorgt ervoor dat het gedrag van uw computer geen verstoring veroorzaakt voor andere gebruikers van het netwerk. Tevens kan een virus dat zich mogelijk op uw computer bevindt, zich niet verder verspreiden over het netwerk.

U kunt een groot deel van het internet en het netwerk op dit moment niet gebruiken. U kunt nog wel gebruikmaken van onder andere Windows Update en websites waar u virusscanners kunt downloaden.

 

Spam is een grote hoeveelheid e-mailberichten, die wordt verstuurd naar e-mailadressen van mensen die er niet voor hebben gekozen om deze mail te ontvangen. Meestal bevat spam reclame voor allerlei producten. Soms gaat het ook om dubieuze zaken zoals programma’s om snel rijk te worden met weinig inspanning of uitnodigingen om porno-sites te bezoeken.

Spam is voor de afzender een goedkope manier om veel mensen te bereiken, maar de ontvanger moet vaak wel kosten maken, al is het maar omdat het dataverbruik doorgaat, tijdens het binnenhalen van berichten. Daarnaast draaien providers en carriers op voor de kosten van de bandbreedte. Om spam te kunnen versturen hebben de afzenders twee dingen nodig:

1. Een lijst van e-mailadressen waar ze hun e-mail naar toe willen sturen.
2. Ze hebben een mailserver nodig waarmee ze de spam kunnen versturen

Omdat ze liever niet persoonlijk getraceerd willen worden, gebruiken spammers het liefst andermans mailserver… een open relay.

Leestip: Wat is een open relay“. 

Hoe voorkom ik dat ik als spammer wordt gezien?

In de basis geldt: scan uw netwerk regelmatig op virussen/spyware en sluit nooit onbekende PC’s aan op uw netwerk. De volgende onderstaande stappen kunt u hierbij doorlopen om uw computer te scannen op virussen en malware.

 • Start uw virusscanner, of download een virusscanner op uw apparaat. Beschikt uw apparaat niet over virusscanner? Download dan gratis Solcon Veilig Online.
 • Download de nieuwste updates van uw virusscanner programma zodat u de meeste kans maakt de oorzaak te vinden en succesvol te verhelpen.
 • Laat uw virusscanner een volledige scan op de computer/netwerk uitvoeren.
 • Verwijder alle besmette bestanden die de virusscanner gevonden heeft. Bewaar hiervan de resultaten u kunt deze mogelijk nog nodig zijn.
 • Scan uw apparaten met een malwarescanner op malware of spyware.
 • Verwijder de malware wanneer er malware gevonden is.

Wat is een open relay?

Een open relay is een mailserver die door een onjuiste configuratie e-mail accepteert van buitenaf om deze mail vervolgens door te sturen naar e-mailadressen buiten uw eigen domein. Een goed geconfigureerde mailserver zal alleen maar mail accepteren die gericht is aan uw domein en alleen mail naar buiten sturen die afkomstig is van uw eigen netwerk.

Wanneer u gebruik maakt van een eigen mailserver, relay dan alleen voor uw eigen domein. Voorkom dat uw mailserver een open relay wordt. U kunt op de volgende website controleren of uw mailserver een open relay is: Mxtoolbox

Voorkom het versturen van grote hoeveelheden e-mails zoals nieuwsbrieven. Vaak wordt u hierdoor als spammer gezien. Wilt u toch veel e-mails in één keer versturen, gebruik hiervoor dan een mailinglist.

Verwijder ten alle tijde test accounts van uw mailserver. Deze accounts worden vaak door spammers misbruikt.

Controleer uw IP-adres op Reverse DNS. U kunt op de volgende website uw IP-adres controleren op een Reverse DNS. Wanneer u geen Reverse DNS heeft op uw Solcon internetverbinding kunt u dit via een ticketformulier in het Serviceweb aanvragen.

Wat zijn de gevolgen?

In de eerste plaats: als uw server gebruikt wordt door een spammer, gaat er dus ongewenst dataverkeer over uw verbinding. Wanneer u mobiele data gebruikt, zal de verbinding dataverkeer blijven gebruiken. Er zijn gevallen bekend van servers die zo meerdere dagen online blijven. Terwijl u de hogere kosten van dataverbruik betaald.

Wanneer u een xDSL of glasvezelverbinding heeft, betaalt u niet voor extra dataverkeer. Omdat u altijd online bent, is de kans groot dat steeds meer spammers uw server zullen vinden en gaan misbruiken.

 

Solcon onderneemt direct maatregelen wanneer er klachten binnenkomen over spam die via één van onze klanten is verstuurd: om de spammer te stoppen, wordt direct alle uitgaande mail van uw server geblokkeerd. Daarnaast nemen wij contact met u op om te melden dat uw server werd misbruikt en dat de uitgaande mail nu wordt geblokkeerd. U dient dan zo snel mogelijk uw configuratie zo aan te passen dat misbruik van de mailserver niet meer mogelijk is. Wanneer u dit hebt gedaan, dient u dit bij Solcon te melden, waarna uitgaande mail weer wordt toegestaan. Solcon zal uw mailserver dan ook testen om te controleren of uw server inderdaad goed is geconfigureerd.

Ik wordt als spammer gezien, wat kan ik doen?

Wanneer uw IP-adres op een van deze lijsten voorkomt dient u eerst uw PC, netwerk en mailserver te controleren op de bovenstaande stappen. Wanneer u zeker weet dat deze geen virussen of spyware bevatten en er geen sprake is van open relay dan kunt u uw IP-adres delisten.

Delisting aanvragen

Een delisting vraagt u aan via http://mxtoolbox.com/blacklists.aspx door te klikken op de link achter de melding dat u op één van de lijsten voorkomt.
Solcon beheert deze lijsten niet en kan ook geen delisting voor u aanvragen.

Spam ontvangen, voorkomen en blokkeren

Solcon biedt aan klanten een gratis spamfilter, dat u per mailbox kunt activeren. Dit kunt u instellen via het Serviceweb. Meer informatie over het aanpassen van het spamfilter vindt u op deze pagina. Dit filter wordt voortdurend bijgewerkt en filtert naar onze metingen 80-95% van de spam weg (afhankelijk van de gekozen instelling). Er bestaan ook gratis en betaalde programma’s die spam kunnen tegenhouden. U kunt een aantal van deze programma’s vinden op de volgende plaatsen:

Tenslotte bestaan er gratis diensten op internet die de spam bij de bron proberen aan te pakken, namelijk bij de verzendende mailserver. Dit zijn vaak mailservers die niet goed beveiligd zijn tegen misbruik van buitenaf. Op deze website kunt u terecht om ‘aangifte’ te doen. U dient daar de bron van de mail in te voeren, dus niet alleen de tekst, maar ook de zogenaamde headers. U kunt deze opvragen in uw e-mailprogramma.

Spam melden

U kunt spam ook melden via het mailprogramma dat u gebruikt. Op deze pagina leest u hoe u spam kunt melden en staan nog een aantal handige tips om spam te voorkomen.

Heeft u verder nog vragen?

 • Hoe komt een spammer aan mijn e-mailadres?

  De spammers komen aan hun e-mailadressen door lijsten met adressen op te kopen. De lijsten worden samengesteld door personen die internet afstruinen op zoek naar e-mailadressen. Denk daarbij aan adressen die op websites worden genoemd, maar ook adressen in nieuwsgroepen worden graag gebruikt.

  Tenslotte bestaat de mogelijkheid dat men uw e-mailadres heeft gekregen door een invulformulier op een website of door de registratie van zogenaamde spyware… ‘gratis’ software die die bij de installatie om uw e-mailadres wordt gevraagd en daarna soms ook nog uw internetgebruik in kaart brengt!