Netneutraliteit

Netneutraliteit | Vast

Om u als klant de beste internet-, televisie- of bel ervaring te bieden investeert Solcon doorlopend in haar netwerk. Hoeveel Solcon in het netwerk moet bijbouwen hangt af van het verwachte internet of televisie gebruik. Dit wordt bepaald aan de hand van het verwachte aantal klanten en de ontwikkeling in het piekverkeer. Op basis van dit verwachte gebruik plant Solcon wanneer er gestart moet worden met het uitbouwen van het netwerk zodat dit op tijd klaar is om de groei te kunnen opvangen. Op deze manier kan Solcon de kwaliteit van de diensten hooghouden.

Sinds 1 januari 2013 is in de Telecommunicatiewet het onderwerp Netneutraliteit opgenomen. Dit betekent o.a. dat er binnen de internettoegangsdienst niets geblokkeerd mag worden en dat verschillende verkeersstromen gelijk behandeld moeten worden. Hierop zijn twee uitzonderingen benoemd.

 1. Zo mag bij netwerkcongestie de snelheid worden beperkt, mits daarbij gelijke soorten verkeer gelijk worden behandeld; en
 2. mag ten uitvoering van een wettelijk voorschrift of gerechtelijk bevel de toegang worden belemmerd.

In het vervolg van dit stuk legt Solcon u graag uit in hoeverre en waarom het gebruikmaakt van de genoemde uitzonderingsmogelijkheden en wat u daar als eindgebruiker van merkt.

Maatregelen om filevorming te beperken in het netwerk
Bij een onverwacht hoge gebruikerspiek en/of verstoring in het netwerk kan het voorkomen dat er (lokaal) congestie (filevorming in het internetverkeer) ontstaat. Wanneer dit zich voordoet zal Solcon de diensten bellen en televisie voorrang gegeven boven het internetverkeer. Congestie heeft daarom in de meeste gevallen geen invloed op de kwaliteit van bellen en televisie.

De invloed van televisie op de internetsnelheid
In ons netwerk deelt u uw aansluiting tussen uw huis en de wijkcentrale niet met andere klanten. We zetten de maximaal beschikbare bandbreedte op uw aansluiting in om het verkeer van alle diensten te transporteren. De maximale internetsnelheid wordt beperkt door uw contract of de maximaal beschikbare bandbreedte op uw aansluiting.

Wanneer het televisietoestel niet aan staat, maar de tv-ontvanger wel, wordt het tv-signaal verstuurd naar de tv-ontvanger en kan dit ten koste gaan van de internetsnelheid. Dit hangt af van de beschikbare bandbreedte op de verbinding, de maximale snelheid van uw internetpakket en hoeveel tv-signalen verstuurd worden.

Beveiliging van het internet en de apparatuur en diensten van de klant
Het internet kent vele bedreigingen zoals virussen, spyware, spam en andere gevaren. Solcon beschermt haar netwerk, en daarmee haar klanten, door een aantal extra beveiligingsmaatregelen uit te voeren. Deze maatregelen zijn:

 1. Uw aansluiting tijdelijk in “de beveiligde omgeving” plaatsen
 2. Als er misbruik wordt geconstateerd vanaf uw aansluiting, veroorzaakt door bijvoorbeeld virussen, kan Solcon uw internettoegang blokkeren. Solcon plaatst dan uw internetaansluiting in “de beveiligde omgeving”. In deze beveiligde omgeving kunt u dan nog maar een beperkt aantal internetpagina’s bezoeken. Dit zijn bijvoorbeeld pagina’s die u kunnen helpen een virusbesmetting te verwijderen.

 3. Bescherming tegen een Distributed Denial-of-Service (DDoS) aanval
 4. Als er een DDoS-aanval vanaf internet op het Solcon netwerk plaatsvindt, kan en zal Solcon de nodige maatregelen treffen om haar netwerk te beschermen. Dit om het risico op grootschalige dienstonderbreking voor alle klanten te voorkomen of zoveel als mogelijk te beperken.

 5. Tegengaan van ongevraagde berichten (‘spambestrijding’)
 6. Eenieder krijgt te maken met ongewenst e-mailverkeer, dit noemen we spam. U maar ook Solcon, heeft er groot belang bij dat ‘spam’ zoveel mogelijk van het netwerk wordt geweerd. Niet alleen voorkomen we daarmee dat uw e-mailboxen snel vol raken, maar ook dat Solcon niet op de zwarte lijst komt (“blacklisting”) waardoor u als klant van Solcon geen e-mail meer kunt versturen. Solcon treft daarom de nodige maatregelen om zoveel mogelijk spam tegen te gaan. Onder spam berichten kunnen ook kwaadaardige e-mailberichten voorkomen, dit zijn bijvoorbeeld e-mailberichten waarbij geprobeerd wordt persoonlijke en/of inloggegevens te verzamelen (phishing mail) of e-mailberichten die een virus bevatten. Solcon treft daarom de nodige maatregelen om de ontvangst van kwaadaardige emailberichten aan uw adres tegen te gaan.

 7. Blacklisting’ van uitgaand e-mailverkeer
 8. Als er spam vanaf uw aansluiting wordt verstuurd, vaak buiten uw medeweten om, kan Solcon u tijdelijk blokkeren en kunt u geen mail meer versturen. Er zal in deze door Solcon contact met u worden opgenomen om het spamprobleem samen met u op te lossen.

 9. Solcon ISA® Filter
 10. Solcon biedt ISA®, het multimediafilter aan, in de vorm van een extra abonnement. Het product helpt klanten met een „veilig & beheersbare” internet omgeving, bijvoorbeeld in de situatie van gezinnen met opgroeiende kinderen, of voor gebruikers die bewust kiezen om niet te worden lastig gevallen met inhoud waar ze niet om hebben gevraagd. Ook draagt deze (optionele) dienst bij, aan het verbeteren van de veiligheid van het netwerk en de services / randapparatuur. U heeft zelf ten alle tijde de mogelijkheid om het filter uit te schakelen, of anders in te stellen.

 11. Naleving wettelijke verplichtingen
 12. Solcon zorgt dat de uitvoering van uw diensten plaatsvindt binnen de wettelijk gestelde kaders en treft waar nodig maatregelen.

Solcon zal de toegang tot sites niet blokkeren tenzij een gerechtelijk bevel Solcon daartoe dwingt.

Netneutraliteit | Mobiel

Mobiel internet wordt steeds belangrijker. Daarom beschermt Solcon u en het netwerk met beveiligingsmaatregelen en waarborgt Solcon de dienstverlening door capaciteit (beschermende) maatregelen.

Sinds 1 januari 2013 is in de Telecommunicatiewet het onderwerp Netneutraliteit opgenomen. Dit betekent o.a. dat er binnen de internettoegangsdienst niets geblokkeerd mag worden en dat verschillende verkeersstromen gelijk behandeld moeten worden. Hierop zijn twee uitzonderingen benoemd.

 1. Zo mag bij netwerkcongestie de snelheid worden beperkt, mits daarbij gelijke soorten verkeer gelijk worden behandeld; en
 2. mag ten uitvoering van een wettelijk voorschrift of gerechtelijk bevel de toegang worden belemmerd.

In het vervolg van dit stuk legt Solcon u graag uit in hoeverre en waarom het gebruikmaakt van de genoemde uitzonderingsmogelijkheden en wat u daar als eindgebruiker van merkt.

Tegengaan van ongevraagde berichten (spambestrijding)
Eenieder krijgt te maken met ongewenst e-mailverkeer, dit noemen we spam. U maar ook Solcon, heeft er groot belang bij dat ‘spam’ zoveel mogelijk van het netwerk wordt geweerd. Niet alleen voorkomen we daarmee dat uw e-mailboxen snel vol raken, maar ook dat Solcon niet op de zwarte lijst komt (“blacklisting”) waardoor u als klant van Solcon geen e-mail meer kunt versturen. Solcon treft daarom de nodige maatregelen om zoveel mogelijk spam tegen te gaan.

Maatregelen om filevorming te beperken
Bij een onverwacht hoge gebruikerspiek en/of verstoring in het mobiele netwerk kan het voorkomen dat er (lokaal) congestie (filevorming in het internetverkeer) ontstaat. Congestie kan verschillend worden ervaren, naast het gebruikersverkeer (data en spraak) is er ook signalering nodig. Signalering is benodigd om een verbinding tot stand te brengen en zal volgens de standaard waar nodig voorgaan om communicatie mogelijk te maken op de stromen van spraak en data.

Snelheidsreductie bij overschrijding belplafond voor consumenten
Consumenten bij Solcon worden beschermd door een belplafond, dit om te voorkomen dat u onbewust wordt geconfronteerd met een extreem hoge rekening. Er vindt geen reductie van de beschikbare bandbreedte op de mobiele verbinding naar het internet plaats, wanneer uw belplafond is overgeschreden wordt u hiervan per sms op de hoogte gebracht.

Data in het buitenland
Solcon klanten kunnen het mobiele abonnement wereldwijd gebruiken. Voor het gebruik van mobiel internet geldt dat Solcon de wettelijke verplichting heeft het internetgebruik te blokkeren bij het passeren van de € 50,- excl. btw-limiet aan data kosten. Klanten worden per sms geïnformeerd over het naderen en passeren van de limiet en kunnen deze blokkade ongedaan maken op https://serviceweb.solcon.nl.

Solcon ISA® Filter
Solcon biedt ISA®, het multimediafilter aan, in de vorm van een extra abonnement. Het product helpt klanten met een „veilig & beheersbare” internet omgeving, bijvoorbeeld in de situatie van gezinnen met opgroeiende kinderen, of voor gebruikers die bewust kiezen om niet te worden lastig gevallen met inhoud waar ze niet om hebben gevraagd.

Ook draagt deze (optionele) dienst bij, aan het verbeteren van de veiligheid van het netwerk en de services / randapparatuur. U heeft zelf ten alle tijde de mogelijkheid om het filter uit te schakelen, of anders in te stellen.

Naleving wettelijke verplichtingen
Solcon zorgt dat de uitvoering van uw mobiele dienst plaatsvindt binnen de wettelijk gestelde kaders en treft waar nodig maatregelen. Solcon zal de toegang tot sites niet blokkeren tenzij een gerechtelijk bevel Solcon daartoe dwingt.

Vijf goede redenen om voor Solcon te kiezen


Sinds juli 2017 is Solcon onderdeel van KPN.

ISA®, hét kennisplatform voor veilig internet met tips en tools.

Bellen via de vaste lijn tegen lage beltarieven en altijd gratis met andere Solcon klanten.

Kijk altijd en overal uw favoriete programma via de Solcon TV app. Nu ook beschikbaar in de EU-landen