Actievoorwaarden Facebook

Actievoorwaarden winacties op Facebook

 • Deze winactie wordt uitgeschreven door Solcon te Dronten. Deze promotie wordt niet gesponsord of beheerd door Facebook. Op de winactie zijn onderstaande actievoorwaarden van toepassing.
 • Deelname aan deze actie is kosteloos. Deelname vindt plaats wanneer u onder het Facebookbericht een reactie heeft achtergelaten. Vanaf dat moment maakt u kans om te winnen.
 • De looptijd van de actie staat aangegeven in de beschrijving van de winactie.
 • Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 18 jaar. Personen jonger dan 18 zijn uitgesloten van deelname.
 • De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.
 • Solcon te Dronten leeft de Reclame Code Social Media na.
 • Eenmalige deelname per persoon.
 • Winnaars worden binnen 5 werkdagen na sluiten van de actie persoonlijk geïnformeerd via hun Facebookaccount.
 • Het gewonnen product wordt naar de winnaar opgestuurd op kosten van Solcon.
 • Solcon kan naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen, tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.
 • Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.
 • Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
 • De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, worden door Solcon slechts gebruikt voor de winactie en worden niet verstrekt aan derden.
 • In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Solcon.
 • Op alle acties is Nederlands recht van toepassing.
 • Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden, kunnen worden uitgesloten van deelname.
 • Voor vragen en/of klachten kunt u contact opnemen met Solcon.