Toelichting op notice en takedown

Notice en takedown

Verspreidt u informatie op internet? Dan kunt u aansprakelijk gesteld worden of strafrechtelijk vervolgd worden voor die informatie. Denk aan smaad, schending van auteursrechten of merkenrechten. Dit geldt óók als uw klanten of gebruikers de content geplaatst hebben.

In sommige gevallen beschermt de wet u. Partijen die alleen communicatie doorgeven, zijn in principe nooit aansprakelijk. Partijen die informatie opslaan en doorgeven worden aansprakelijk als zij weten dat die onmiskenbaar tegen de wet is. Daarom is een goede Notice-and-Take- Down procedure van groot belang.

Wat is onmiskenbaar onrechtmatig?

  • Auteursrechten
  • Smaad, laster, belediging
  • Privacyschending
  • Phishing
  • Kinderporno
  • Haatzaaien

Aansprakelijkheid van providers

De wet beschermt ‘providers’, tussenpersonen die informatie van anderen opslaan of doorgeven. Hieronder vallen onder meer de klassieke internetprovider en hostingprovider, maar ook beheerders van interactieve diensten. Als u alleen informatie doorgeeft, kan bijna nooit van u gevergd worden dat u stopt met het doorgeven van onmiskenbaar onrechtmatige informatie. Ook kunt u niet aansprakelijk worden gesteld voor het doorgeven. “Alleen doorgeven” houdt in dat u een dienst levert waarbij u uitsluitend als doorgeefluik fungeert. U geeft informatie door of verschaft toegang tot een communicatienetwerk. Als u bij dat doorgeven tijdelijk iets cachet, dan telt dat nog steeds als alleen doorgeven.

Toch is het belangrijk voor Solcon om gehoor te geven aan verzoeken van klanten. Indien gegevens onmiskenbaar onrechtmatig zijn dan zullen de gegevens snel ontoegankelijk gemaakt moeten worden. Solcon heeft daarom een procedure ingesteld waarin beschreven wordt hoe om te gaan met klachten (‘Notice’). Als dit klagen overduidelijk terecht is, dient Solcon het materiaal ontoegankelijk te maken (‘Take-Down’), anders niet. Vandaar de naam “Notice-and-Take- Down” oftewel NTD. 

Hoe snel Solcon moet reageren op de klacht en zo nodig de gegevens ontoegankelijk moet maken, is afhankelijk van de situatie. Indien de gegevens ernstige schade berokkenen, kan het betekenen dat de gegevens binnen 48 uur ontoegankelijk moeten zijn. Als de gegevens geen ernstige schade (meer) opleveren, mag Solcon er langer over doen.

Wat is onmiskenbaar onrechtmatig?

Auteursrechten

Indien de klager bewijst dat hij de auteursrechten heeft of de rechthebbende vertegenwoordigt en het werk is in zijn volledigheid op het net geplaatst zonder zijn toestemming, dan is de klacht onmiskenbaar juist. Wanneer de klacht over een deel van een werk gaat, is het mogelijk dat de klacht niet onmiskenbaar juist is op grond van bijvoorbeeld citaatrecht. Een reactie van de plaatser is dan in ieder geval nodig om de klacht in te kunnen schatten.

Smaad, laster, belediging

Meestal is niet in te schatten of zo’n klacht juist is. Als het echter gaat om een evidente scheldpartij zonder onderbouwing, dan is de klacht onmiskenbaar juist. Hetzelfde geldt als men evidente leugens plaatst met het doel iemand te beschadigen. Een voorbeeld is zeggen dat een bedrijf failliet is, terwijl dit niet uit het faillissementsregister blijkt. In principe kan alleen de besmade of beledigde persoon klagen, maar bij evidente feitelijke onjuistheden mogen ook derden klagen.

Privacyschending

De klager moet bewijzen dat hij de benadeelde persoon is of diens ouder/voogd. Als het gaat om publicatie van persoonsgegevens zoals huisadressen, kopieën van identiteitsbewijzen, medische beoordelingen of creditcards, dan is de klacht onmiskenbaar juist. Publicatie van een zakelijk adres is daarentegen geen privacyschending.

Phishing, oplichting en dergelijke

Hier kan in principe iedereen over klagen. Een klacht over een website of pagina die valselijk de indruk wekt een derde te zijn (bijvoorbeeld een bank) en vraagt naar logindetails of creditcardgegevens is onmiskenbaar juist. Een klacht over een bedrijf dat oplichting zou plegen is dat niet, omdat Solcon het bewijs niet kan onderzoeken.

Kinderporno

Iedereen mag hierover klagen. Een afbeelding of video is kinderporno als het gaat om seksueel getinte informatie met daarin een persoon die jonger dan achttien lijkt. Dit geldt ook voor gerenderde beelden (virtuele kinderporno). Een naaktfoto op zich is nog geen kinderporno, maar bij “onnatuurlijke poses” of focus op de geslachtsdelen kan dat anders worden. Een tekst of cartoon over seks met minderjarigen kan nooit kinderpornografie zijn.

Racisme, haatzaaien en andere strafbare uitingen

Teksten die etnische minderheden aanvallen of vernederen, of die oproepen tot geweld tegen zulke groepen, zijn meestal strafbaar. Informatie die de Jodenvervolging of de Holocaust ontkent of bagatelliseert, is altijd strafbaar. Ook als deze beweert een wetenschappelijke analyse te zijn. Een neutraal verslag of nieuwsartikel over racisme waarin discriminerende uitlatingen geciteerd worden is dan weer niet strafbaar en hoeft dus niet weggehaald te worden.

Afgeven NAW-gegevens

De klager kan vragen om de NAW-gegevens (Naam, Adres, Woonplaats) van degene die de beklaagde informatie aanbiedt. Solcon is onder omstandigheden verplicht daaraan mee te werken, ook als er geen gerechtelijk bevel is en ook als de klager geen opsporingsambtenaar is.

Een opsporingsambtenaar kan in het kader van een onderzoek ook naar NAW-gegevens vragen. Hierbij gelden andere regels. Zo moet Solcon een schriftelijk bevel krijgen en moet de juiste instantie officier van justitie of rechter-commissaris het bevel bekrachtigd hebben.

 

Solcon hoeft de contactgegevens echter alleen te verstrekken als de volgende omstandigheden aanwezig zijn:

  • Het is aannemelijk dat de informatie onrechtmatig is jegens de klager. Aannemelijk is iets anders dan onmiskenbaar. Aannemelijk betekent dat er nog twijfel mag bestaan. Iets is pas onmiskenbaar onrechtmatig als er geen twijfel meer mogelijk is.
  • De klager kan schade leiden door de gepubliceerde informatie. Als de informatie bestaat uit een verhaal geschreven door de klager en het wordt geplaatst zonder toestemming van die klager.
  • Er bestaat geen minder ingrijpende manier om de contactgegevens te achterhalen. Soms staan de contactgegevens gewoon op de website. Dan moet de klager het eerst via die weg proberen.

Mocht Solcon na bovenstaande afweging besluiten tot het afgeven van de gegevens, dan wordt altijd de betreffende klant ingelicht.

Vijf goede redenen om voor Solcon te kiezen


Dit jaar worden wij door de Consumentenbond beloond met een 7,6

Totaal ontzorger

Pro actieve hulp bij virus aanval

Één team van aanvraag tot ondersteuning

ISO27001 gecertificeerd. Solcon hecht veel waarde aan informatiebeveiliging