Wij staan voor u klaar!

Welke rechten heb ik?

U heeft recht op de volgende rechten:

  • Recht op inzage
  • Recht op rectificatie en aanvulling
  • Recht op beperking van de verwerking van gegevens
  • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering (menselijk blik bij besluiten)
  • Het recht om bezwaar te maken
  • Het recht op dataportabiliteit (Dit recht is nieuw)
  • Het recht op vergetelheid (Dit recht is nieuw)