Wij staan voor u klaar!

Wat gebeurt er als ik bezwaar maak op de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Er wordt dan beoordeeld of er dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van de persoonsgegevens zijn, die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene. Bijvoorbeeld, wanneer u een contract aangegaan bent met Solcon, en de termijn van wet koop op afstand voorbij is, is het contract welke u afgesloten heeft bindend.