Wij staan voor u klaar!

Wanneer kan ik mij beroepen op het recht op de beperking van de verwerking?

Dit kan wanneer blijkt dat Solcon onjuiste persoonsgegevens gebruikt. Of de persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor het doel waarvoor Solcon deze nodig heeft, of wanneer u bezwaar maakt tegen het verwerken van uw persoonsgegevens.