Wat willen ouders weten over internet?

Ouders zijn zeer geïnteresseerd in online veiligheid

In de zomer van 2011 deed Solcon met Mijn Kind Online onderzoek naar wat er bij ouders leeft over internet en mobiele telefonie. Solcon sprak voor het onderzoek uitgebreid met ouders over hun ervaringen met (mobiel) internet en hun kind. Daaruit blijkt dat ouders heel geïnteresseerd zijn in internet en mobiele veiligheid.

Ouders willen graag méér weten over internet en veiligheid en doen dat het liefst door er over te praten met andere ouders. Er is behoefte aan mogelijkheden om ervaringen met elkaar te delen, bijvoorbeeld op een forum of bijeenkomst.

Internet is bespreekbaar, grenzen trekken soms lastig

De ouders in ons onderzoek gaven aan dat ze goed met hun kind kunnen praten over wat hij of zij online meemaakt. Thema’s als veiligheid of privacy worden besproken naar aanleiding van de actualiteit en er wordt meegekeken met wat kinderen online doen. Bij jongere kinderen (tot 12 jaar) controleren de ouders vaak nog wat hun kind op de computer of de mobiele telefoon doet, bij oudere kinderen (12+) hebben ze sterker het gevoel de kinderen ‘los te moeten laten’.

In die leeftijdsgroep gaat de privacy van het kind zwaarder wegen. Ouders hanteren daarbij duidelijk hun eigen normen en waarden, maar soms geven ze toe aan zaken die ze eigenlijk niet van plan waren. Als alle kinderen in de klas bijvoorbeeld al Hyves hebben, kun je jouw kind nauwelijks meer weigeren om een profiel aan te maken. Bij zulke afwegingen wordt gelet op de regels die andere ouders blijkbaar hanteren.

Zorgen over veiligheid door gebrek aan toezicht

Ouders maken zich vooral zorgen over de veiligheid (op internet), de tijdsbesteding (ook op internet) en de kosten (bij mobiele telefoon). Bij mobiele telefonie, en dan vooral bij mobiel internet, blijkt het lastig voor ouders om controle uit te oefenen op wat hun kind online doet.

Anders dan bij de computer is de mobiele telefoon vaak voorzien van een wachtwoord, ouders kennen de functies van de telefoon vaak onvoldoende om te zien wat hun kind er mee uitspookt of ze vinden de telefoon een te persoonlijk item om in te kijken. Tijd en kosten zijn bij mobiel internet voor ouders beter in de hand te houden, zo blijkt.

Ouders hebben behoefte aan onpartijdige informatie

Uit ons onderzoek blijkt dat ouders graag meer willen weten over veiligheid, zowel van mobiel als van ‘gewoon’ internet. Ze willen daarover graag onpartijdige informatie, zodat ze zelf kunnen bepalen hoe de mediaopvoeding van hun kind er uitziet. Ouders voelen niks voor gekleurde of belerende voorlichting. Andere ouders zijn een belangrijke bron van informatie over wat wel en niet veilig gedrag is op internet.

Daarnaast kan een contentfilter een handig hulpmiddel zijn om te voorkomen dat je kind op ongeschikte websites terecht komt. De meeste ouders hebben dan het liefst zelf ook (inhoudelijk) invloed op zo’n filter om te voorkomen dat het een al te betuttelend middel is.

Praten met andere ouders helpt bij mediaopvoeding

Ons onderzoek maakt goed duidelijk dat ouders het prettig vinden om met elkaar te praten over internet en mobiele telefonie. Ouders kunnen en willen graag van elkaar leren, zo bleek. Veel opvoeders hebben het gevoel dat er een generatiekloof is en dat kinderen zoveel méér weten over nieuwe media dan zijzelf. Dat maakt hen onzeker. Praten met andere ouders helpt daarbij.

Om goed beslagen ten ijs te komen, willen ouders goed geïnformeerd zijn. Bijvoorbeeld door onpartijdige en objectieve informatie te krijgen over veiligheid, kosten en hoeveel tijd je kind op internet doorbrengt. Naast ervaringen uitwisselen, zien ouders ook wel wat in instrumenten die kunnen helpen bij de mediaopvoeding.

Bijvoorbeeld producten en diensten voor filtering, kostenbeheersing, tijdsbesteding, virusdetectie en spambestrijding. Als het aan ouders ligt, moet internetvoorlichting niet alleen gaan over mogelijke problemen en gevaren. Ouders hebben vooral behoefte aan informatie over waar kinderen online en met hun mobiele telefoon mee bezig zijn. Ook willen ze graag praktische tips over hoe ze in de opvoeding stil kunnen staan bij (mobiel) internet.

Vijf goede redenen om voor Solcon te kiezen


ISO27001 gecertificeerd. Solcon hecht veel waarde aan informatiebeveiliging.

Superieure Internet kwaliteit.

Solcon heeft dit jaar weer een uitstekend testoordeel in de categorie ‘Internet’ (8,1) volgens de Consumentenbond.

Bellen tegen vaste lage tarieven.

Filter ongewenste websites. Internet zorgeloos met ISA®, hét multimediafilter van Nederland.