Privacy Statements

Privacy Statements

Solcon gaat secuur om met de verwerking van uw gegevens. U bent er als klant van verzekerd dat Solcon zorgvuldig omgaat met uw gegevens en dat de opslag van uw gegevens streng beveiligd is.

Verwerkte gegevens

  • Persoonsgegevens
  • Verkeersgegevens
  • Locatiegegevens
  • Gebruik van solcon.nl

Privacy statement

Algemeen

Solcon gaat secuur om met de verwerking van uw gegevens. U bent er als klant van verzekerd dat Solcon zorgvuldig omgaat met uw gegevens en dat de opslag van uw gegevens streng beveiligd is. In de Algemene Voorwaarden vindt u de spelregels met betrekking tot het gebruik van uw gegevens. In dit Privacy Statement leggen wij u uit wat we doen met uw gegevens en welke keuzes u heeft in het gebruik van deze gegevens. Deze Privacy Statement heeft betrekking op alle diensten van Solcon.

Waarvoor verwerkt Solcon gegevens?

Dienstverlening
Solcon verwerkt uw persoons- en verkeersgegevens in de eerste plaats om producten en diensten te kunnen leveren. Voor bijvoorbeeld het in behandeling nemen van aanvragen, het tot stand brengen van een aansluiting, het opbouwen van verbindingen, het versturen van een (al dan niet gespecificeerde) nota, notanavraag en het afhandelen van storingsmeldingen of klachten, is verwerking van deze gegevens noodzakelijk.

Het voldoen aan wettelijke verplichtingen of op verzoek van klant
Op grond van de wet is Solcon verplicht om uw gegevens te bewaren en in sommige gevallen aan derden te verstrekken. Voorbeelden hiervan zijn de verstrekking van gegevens in het kader van een strafrechtelijk onderzoek, aan bevoegde autoriteiten, of –uitsluitend op uw verzoek- aan andere aanbieders ten behoeve van afscherming van het gebelde nummer op de nota. Daarnaast kan het zijn dat wij uw gegevens nodig hebben voor de levering van een dienst of om het voldoen aan een verzoek waarbij een derde partij wordt ingeschakeld. Als een monteur bij u langs komt, wordt door deze door Solcon ingeschakeld. De monteur moet weten waar u woont en welke diensten u afneemt. Vanzelfsprekend stelt Solcon hier strikte voorwaarden aan zodat uw gegevens bij deze partijen net zo goed beschermd zijn als bij Solcon zelf.

Marktonderzoek en marketing- en verkoopactiviteiten
Gedurende de dienstverlening, maar ook na afloop, verwerkt Solcon persoonsgegevens ten behoeve van marktonderzoek en (online) marketing- en verkoopactiviteiten inclusief retargeting. De gegevens worden verwerkt voor het doen van aanbiedingen, zowel schriftelijk, telefonisch als elektronisch (onder meer via SMS en e-mail). Ook kunnen wij op basis van uw gegevens onze dienstverlening verbeteren en u interessante aanbiedingen doen. Daarbij kunnen wij de reeds bekende persoonsgegevens combineren met gegevens die wij verzamelen door middel van dataverrijking . Daar waar relevant, ook vanuit de wet- en regelgeving, vragen wij altijd vooraf uw toestemming.

Acties
Indien u deelneemt aan acties, inclusief door Solcon georganiseerde wedstrijden, legt Solcon uw persoonsgegevens vast. Met deze gegevens kan Solcon u benaderen voor commerciële doeleinden, tenzij u daar bij de deelname aan de actie uitdrukkelijk bezwaar tegen maakt.

Telefoongidsen en nummerinformatiediensten
Solcon verwerkt de gegevens van klanten die er voor kiezen om hun telefoonnummer op te nemen in de telefoongids en/of nummerinformatiediensten. Onder meer naam, adres en telefoonnummer worden in dat geval verstrekt aan de uitgever(s) van telefoongidsen en nummerinformatiediensten.

Facturatie en kredietwaardigheid
Solcon gebruikt uw gegevens onder meer ten behoeve van facturatie. Bij de totstandkoming van de overeenkomst kan Solcon een controle uitvoeren op de kredietwaardigheid. Hiervoor kan een externe partij worden ingeschakeld. Als uw aansluiting buiten gebruik wordt gesteld als gevolg van een betalingsachterstand, kan Solcon dit vastleggen en deze gegevens gebruiken bij de acceptatie van toekomstige aanvragen. Ook kunnen uw gegevens worden uitgewisseld met andere aanbieders in het kader van de acceptatie van elektronische communicatiediensten.

Netwerkbescherming
Solcon gebruikt gegevens over besmettingen m.b.t.netwerkveiligheid. Computers kunnen altijd, hoe goed ze ook beveiligd zijn, bedreigd worden door bijvoorbeeld virussen en botnets. Solcon krijgt gegevens vanuit verschillende bronnen waaruit misbruik of problemen met netwerkveiligheid kunnen worden vastgesteld. Daarbij kan gedacht worden aan de AbuseHub (een samenwerkingsverband  met andere internetproviders in de Abuse Information Exchange), die informatie over besmettingen op internet deelt met providers. Ook kan gedacht worden aan DNS-detectie. Hiermee wordt automatisch een vergelijking gemaakt van een opgevraagde hostname met een actuele lijst van besmette adressen. Deze controle gebeurt volledig automatisch en er worden geen surfgegevens bewaard. Alleen wanneer een virus of botnet contact zoekt met een bekende geïnfecteerde hostname, wordt dit verwerkt zodat er kan worden ingegrepen t.b.v. de netwerkveiligheid. Bij een geconstateerd veiligheidsprobleem kan een verbinding van een klant geplaatst worden in een zgn. ‘beveiligde omgeving’ met beperkte toegang. Daar kan vervolgens de bedreiging opgeheven worden.

Bewaartermijn persoonlijke gegevens
Solcon bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Aan- en afmelden voor commerciële boodschappen en uitnodigingen voor marktonderzoek
Klanten van Solcon kunnen zich op ieder moment aan- en afmelden voor het ontvangen van commerciële boodschappen van Solcon en uitnodigingen voor marktonderzoek via Serviceweb. Abonnees voor de e-mailnieuwsbrief kunnen zich elk ogenblik aan- en afmelden voor nieuwsbrieven via Serviceweb.

 

Welke gegevens verwerkt Solcon?

Solcon verwerkt persoonsgegevens, verkeersgegevens en locatiegegevens van zijn klanten. Deze gegevens zijn toegankelijk voor medewerkers van Solcon of worden verwerkt onder toezicht van deze medewerkers. Indien u een abonnement bij Solcon hebt afgesloten via een wederverkoper heeft deze wederverkoper ook toegang tot de noodzakelijke persoonsgegevens die Solcon van u verwerkt. De wederverkoper is eveneens gebonden aan deze Privacy Statement en zal daarmee niet in strijd handelen.

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden vastgelegd wanneer u een product of dienst bestelt, of wanneer u contact opneemt met Solcon. Het gaat hierbij om gegevens als bijvoorbeeld uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, uw IP-adres en de programma’s en films die u aanschaft in de Bioscoopdienst. Ook nadat u klant bent geworden bij Solcon worden persoonsgegevens verwerkt en verrijkt, bijvoorbeeld als u een storing meldt, als u gefactureerd wordt of als u zich inschrijft voor een e-mailnieuwsbrief.

Verkeersgegevens
De verkeersgegevens die Solcon verwerkt hebben betrekking op het gebruik van producten en diensten. Voorbeelden hiervan zijn de tijdstippen waarop de aansluiting wordt gebruikt, de telefoonnummers die gebeld worden en de IP-adressen die gebruikt zijn. Verkeersgegevens gaan altijd over het overbrengen van communicatie en niet over de inhoud ervan.

Locatiegegevens
De locatiegegevens die Solcon verwerkt hebben betrekking op het gebruik van producten en diensten. Voorbeelden hiervan zijn de mobiele telefoniedienst en de mobiele datadienst. Locatiegegevens gaan over de locatie waarop een device zich bevindt en niet over de inhoud van de communicatie.

Gebruik van solcon.nl en andere websites van Solcon
Solcon verzamelt gegevens van bezoekers van www.solcon.nl en andere websites van Solcon. Met deze gegevens is Solcon in staat om de website(s) te optimaliseren en om relevante content te tonen. De verzamelde informatie van de websites kunnen wij ook combineren met persoonsgegevens die wij al van u hebben of aanvullend verzamelen om u bijvoorbeeld gerichte aanbiedingen te kunnen doen.

Inzage en correctie van uw persoonsgegevens

Als klant van Solcon hebt u recht op inzage en correctie van de persoonsgegevens die Solcon van u heeft verwerkt. U kunt de inzage en correctie eenvoudig per brief aanvragen. Vermeld in de brief uw naam, adres en telefoonnummer en stuur deze samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs naar Solcon, Postbus 127, 8250 AC Dronten. De meeste persoonlijke gegevens zijn voor u ook online in te zien via Serviceweb na het invoeren van uw gebruikersnaam en wachtwoord.

College bescherming persoonsgegevens

De verwerking van persoonsgegevens heeft Solcon aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens (CBP). Het bijbehorende meldingsnummer is 1399548.

Vragen of opmerkingen? Neem contact op

Met de uitleg in dit Privacy Statement vertrouwen we erop u inzicht te hebben gegeven in de wijze waarop Solcon omgaat met uw gegevens. Hebt u vragen over deze privacy statement of wilt u meer weten over de verwerking van gegevens door Solcon? U kunt hiervoor contact opnemen met Solcon via 088 – 003 22 22 of administratie@solcon.nl.

 

Ga naar Cookie Statement

Jan-Willem – Klantenservice

Heeft u toch nog vragen? Of wilt u advies over welk product het meest geschikt is voor u? Bel ons gerust, want Jan-Willem en zijn team helpen u graag verder.

Contact opnemen

Vijf goede redenen om voor Solcon te kiezen


ISO27001 gecertificeerd. Solcon hecht veel waarde aan informatiebeveiliging.

Superieure Internet kwaliteit.

Solcon heeft dit jaar weer een uitstekend testoordeel in de categorie ‘Internet’ (8,2) volgens de Consumentenbond.

Bellen tegen vaste lage tarieven.

Filter ongewenste websites. Internet zorgeloos met ISA®, hét multimediafilter van Nederland.